Specjalistyczne Gabinety Dentystyczne E-DENT

☰ Menu

Projekt unijny - Innowacyjne Technologie

Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej "E-DENT' Edyta Ziółkowska-Boboryko
"Wzrost konkurencyjności firmy "E-DENT" poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii
w mikroendodoncji z użyciem mikroskopu oraz ozonoterapii w leczeniu i profilaktyce"
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Pomyślne zrealizowanie projektu pozwoliło na wprowadzenie do oferty "E-DENT" innowacyjnych technologii  z użyciem ozonoterapii w profilaktyce i leczeniu oraz wysokospecjalistycznych procedur z zakresu mikroendodoncji mikroskopowej.

Innowacyjna Ozonoterapia w profilaktyce i leczeniu Nowoczesna protetyka Mikroendodoncja z użyciem mikroskopu