Specjalistyczne Gabinety Dentystyczne E-DENT

☰ Menu

Gwarancje i bezpieczeństwo

Bezwzględną uwagę przywiązujemy do sanitarnego bezpieczeństwa naszych pacjentów i personelu. Używamy sprzętu jednorazowego, narzędzia pakowane są w indywidualne zestawy sterylizowane każdorazowo w autoklawie najwyższej generacji. Sprawność procesu sterylizacji kontrolowana jest na bieżąco testami fizycznymi i biologicznymi.

Na wszystkie wykonane w gabinecie zabiegi udzielamy gwarancji. Warunkiem ich udzielenia jest brak ilościowych i jakościowych braków w uzębieniu w chwili zakończenia leczenia oraz wizyty kontrolne co 6 miesięcy.

Uzyskaliśmy certyfikację ISO i spełanimy wymagania normy zarządzania jakością ISO 9001:2015 (pdf) oraz normą bezpieczeństwa informacji ISO/IEC 27001:2013 (pdf).

Innowacyjna Ozonoterapia w profilaktyce i leczeniu Nowoczesna protetyka Mikroendodoncja z użyciem mikroskopu